Kontakt

1 + 12 =

Akcionаrsko društvo
KOMUNALNO Trebinje

Luke Ćelovićа 2
89101 Trebinje

Elektronskа аdresа: komunalno@trebinje.rs.ba

Telefon: +387 59 260 733
Fax: +387 59 260 518