UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA I PARKOVA

Posjedujemo svu neophodnu komunalnu infrastrukturu: trimeri, kosačice – samohodne i rotacione, duvaljke, motorke i drugo, kojima održavamo zelene površine, kako u gradu (ukoliko posao dobijemo na raspisanom tenderu – otvoreni postupak javne nabavke BiH, koji se raspisuje za svaku kalendarsku godinu, a koji raspisuje Grad Doboj) ili prema narudžbi fizičkih i pravnih lica.

Izlazimo na teren, prema pozivu i pravimo predračun za usluge koji se dostavlja na pismeno ili telefonskim putem na adresu preduzeća.

PRIKUPLJANJE I TRANSPORT KOMUNALNOG OTPADA

Svakodnevno održavanje gradske i prigradske čistoće, redovnim odvozom komunalnog otpada iz domaćinstava i iz privrede.

Sve informacije i rezervacije na kontakt telefon 059/260-733

CRPLJENJE SEPTIČKIH JAMA

Posjedujemo kamionsku cisternu za crpljenje septičkih jama, sa odvozom fekalija na deponiju.

Sve informacije i rezervacije na kontakt telefon 059/260-733